งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดู งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทั้งหมด
คณะทำงาน ดู คณะทำงานทั้งหมด
คุณครูนิภาพร สุขแก้ว

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา [อ่าน : 157 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ครบรอบ 82 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ครบรอบ 82 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี[อ่าน : 141 ครั้ง]
ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
  • นักเรียนสามารถดูผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบศธ.02 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบศธ.02[อ่าน : 145 ครั้ง]
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ" ในว... [อ่าน : 196 ครั้ง]

ร้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอา...

ร้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาธนบุรี ผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มใบเตย [อ่าน : 169 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ" ในว... [อ่าน : 170 ครั้ง]

โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศ...

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาธนบุรี​ พานักเรียนนักศึกษาดูงาน​ [อ่าน : 187 ครั้ง]